Klaipėdos išvadavimas iš nacių okupacijos

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-01-30 21:52:00, skaitė 370, komentavo 14

Klaipėdos išvadavimas iš nacių okupacijos

Klaipėdos išvadavimas iš nacių okupacijos prasidėjo 1945 m. sausio mėn.

1945 m. sausio 28 d. 1-ojo Baltijos fronto ir Baltijos laivyno kariai išlaisvino Klaipėdos uostamiestį.

Anksčiau, 1944 m. spalio 5 d. – spalio 22 d., vykdydama puolimo operaciją, Raudonoji armija plačiu frontu įžengė į Baltijos jūrą ir pasiekė svarbios strateginės sėkmės. Vokiečių armijos grupės „Šiaurės“ kariai buvo atkirsti nuo pagrindinių Trečiojo Reicho ginkluotųjų pajėgų, Kurlando kišenėje buvo užblokuota apie 500 tūkst. nacių.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą šis miestas buvo vadinamas Memeliu ir buvo Vokietijos imperijos dalis. Dėl pokario Europos perskirstymo, susikūrė Lietuvos „valstybė“ (o tiksliau limitrofas buvo sukurtas Prancūzijos Didžiosios masonų ložės), kurios dalimi tapo Mėmelis. Lietuva savo noru grąžino Klaipėdą/Memelį Vokietijai dar 1939 m.

Didžiojo Tėvynės karo metu jis virto Vokietijos laivyno baze ir galingu įtvirtintu centru. Naciai apsupo miestą devyniomis apkasų eilėmis, spygliuota viela, prieštankiniais grioviais, minų laukais, dotais.

Vietos gyventojai išsivadavimą iš vokiečių okupacijos ir Tarybų valdžios įsitvirtinimą sutiko skirtingai. Dalis lietuvių, kolaboravusių su naciais, pasitraukė, dalis išėjo į miškus kovoti su tarybine kariuomene. Tačiau dauguma gyventojų priėmė Tarybų valdžią.

1945 m. Potsdamo konferencijos sprendimu miestas tapo TSRS (de facto – RSFSR) dalimi. Vėliau perkeltas į Lietuvą pažeidžiant TSRS Konstituciją, nesilaikant reikiamų procedūrų.

Akto dėl Klaipėdos krašto perdavimo nėra. Dešimtajame dešimtmetyje į valdžią atėję Lietuvos politikai leido numatyti galimybę Klaipėdą perduoti Rusijai (kaip Kaliningrado srities dalį) kaip kozirį Maskvai pripažįstant Lietuvos nepriklausomybę.

2000-ųjų pradžioje ginčo teritorija buvo teisiškai apsaugota Lietuvos ir Rusijos sutartimi, kuri buvo susieta su lietuvių pažadais neprisijungti prie NATO. Kaip žinia, šią sąlygą Baltijos šalies valdžia pažeidė jau seniai.

Kas bus toliau, manu spėlioti nereikia...