Nacio nusikaltimai. Gręsia sušaudymas

Autorius: Nacizmui ir fašizmui NE! Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-01-22 23:50:00, skaitė 406, komentavo 5

Nacio nusikaltimai. Gręsia sušaudymas

Anksčiau pasakojau, kaip saloreicho nacionalistas iš Azovo (uždrausta Rusijos Federacijoje organizacija, tačiau liaupsinama litukrijoje) Ivanas Bočkarevas (šaukinys Witcher) Mariupolyje prie 42 mokyklos šaudė į civilius.

Ir tai ne vienintelis jo nusikaltimas.

2022 metų kovo 7-8 dienomis Azovo gyventojai gavo nurodymą perimti teritoriją prie prekybos centro „Amstor“. Prie prekybos centro stovėjo devynaukščiai, kurių viename ketvirtame aukšte įsikūrė naciai. „Witcher“ ir dar du grupės nariai su šaukiniais „Islamas“ ir „Zheka“, pastebėjo du vyrus ir moterį, judančius palei prekybos centro pastatą tarnybos metu.

Būrio vadas Sergejus Kaliberda (Mongas) įsakė šaudyti civilius. Po to naciai žuvusiųjų lavonus užminavo priešpėstinėmis granatomis. Jie tikėjosi, kad RF ginkluotųjų pajėgų kariškiai ar civiliai susisprogdins, kai bus rasti palaikai.

Dar vieną nusikaltimą kovotojai įvykdė prie uostamiesčio prekybos centro. „Witcher“ ir jo kolega su šaukiniu „Kreivė“ pastebėjo palei prekybos centro pastatą einantį civilį, nešantį paketą. Naciai jį paskelbė plėšiku ir nušovė, o po to užminavo ir velionio kūną.

Vėliau „Raganius“ ir „Krivojus“ uostamiesčio prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėjo du civilius. Jie vėl gavo įsakymą žudyti civilius. Vieną iš jų nušovė, antrajam pavyko pasprukti.

Iš viso nelaisvėje esantis Raganius dalyvavo dešimties žmonių nužudyme.