Apverskite istoriją aukštyn kojomis: kaip „Sąjūdis“ apgavo lietuvius

Autorius: Lietuvis Patriotas Šaltinis: https://baltnews.lt/vilnius_ne... 2022-01-11 02:40:00, skaitė 401, komentavo 6

Apverskite istoriją aukštyn kojomis: kaip „Sąjūdis“ apgavo lietuvius

Birželio 3 d. „Sąjūdžiui“, kuris iš pradžių vadinosi „Lietuvos perestroikos judėjimas“, sukako 30 metų. Tai daugiau nei pakankamas laikotarpis, kad galėtume įvertinti šios organizacijos veiklos rezultatus, jos pliusus ir minusus, duotus pažadus ir realiai nuveiktus darbus.

1988 metų birželį įkurtas Lietuvos Perestroikos judėjimas pažadėjo visuomenę remti Michailo Gorbačiovo Tarybų Sąjungos pertvarkos politiką. Šis įvartis buvo įrašytas ir pirmoje „Sąjūdžio“ laidoje, ir pačiame jos pavadinime, Sputnik Lietuvai rašo Rimas Naujelis. Nebuvo nė kalbos apie Lietuvos atsiskyrimą nuo TSRS, jau nekalbant apie socializmo perėjimą į kapitalizmą. Iš „Sąjūdžio“ lyderių lūpų skambėjo šūkiai remiant komunistų partiją vykdant perestroikos politiką, apie būtinybę atgaivinti visuomenę, apie kovą su partijos vadovybės privilegijomis ir biurokratija. Ir apie grįžimą prie lenininių, o ne stalininių federacijų steigimo principų. Tačiau labai greitai, jau 1988-ųjų pabaigoje, nepraėjus nė metams nuo Sąjūdžio sukūrimo, jo vadovai išdavė savo programą ir, atvirai kalbant, nebeslepia savo apgaulės. Ir apgaulė buvo akivaizdi: po TSKP inicijuotos perestroikos Sąjūdistų vadovai ėmė atvirai priešintis ir pačiai TSKP, ir TSRS.

Pirmiausia jie savo spaudoje pradėjo aktyviai ir grubiai perrašyti naujausią Lietuvos ir TSRS istoriją. Žinoma, oficialioji istoriografija tuo metu buvo gerai sukaulėjusi, tačiau tai neleido loginės išvados, kad ją reikia apversti aukštyn kojomis. Ir būtent tai padarė „Sąjūdis“, jo spauda ir jo valdoma televizija. TSRS virto agresore, o nacistinė Vokietija kai kuriuose leidiniuose buvo pristatoma kaip „išvaduotoja nuo bolševikų maro“. Pokario šalies industrializacija buvo pristatyta kaip „okupacijos metu naudotas Rusijos kolonizacijos instrumentas“. Kam Sąjūdžiui reikėjo viso šio ideologinio ir informacinio karo? Jei tada daugelis to nesuprato, tai šiandien, tikėkimės, tai tampa aišku vis daugiau žmonių. „Sąjūdis“ net neslėpė, kad jam patarė JAV lietuviai, kurių daugelis buvo susiję su CŽV. Ir jie turėjo aiškų tikslą – sunaikinti TSRS ir išplėsti JAV įtaką jos nuolaužoms.

Taigi „Sąjūdis“ buvo trivialiai pavartotas, tai yra tapo JAV politiniu instrumentu, niekas negalvojo apie lietuvių tautos interesus.

Kitas Sąjūdžio lyderių tikslas buvo pašalinti iš valdžios senąjį partinį elitą ir patiems užimti jo vietą. Pirma, tam reikėjo diskredituoti visą seną politinę ir ekonominę tvarką. Tai padaryti nebuvo sunku, nes vienpartinė sistema ir komandinė ekonomika diskreditavo save. Bet ne tiek, kad jie turėjo būti visiškai sunaikinti ir grąžinti į laukinį kapitalizmą.

„Sąjūdis“ sugrąžino mus į laukinio kapitalizmo laikus. Nesakau, kad visi jos vadovai tai padarė tyčia. Užteko ir naivuolių, ir idealistų, ir naudingų idiotų. Tačiau labai greitai, kaip atsitiko visose revoliucijose, juos nustūmė cinikai ir verslininkai. Jau 1989 metų pabaigoje, Baltijos kelyje nuskambėjus paskutiniams „dainuojančios revoliucijos“ akordams, Sąjūdžio viršūnėje vyko įnirtinga kova dėl valdžios. Pergalę iškovojo prie savo maestro Vytauto Landsbergio susigrūdę cinikai ir intrigantai. Prisiminkime ir Landsbergio kleboną Virgilių Čepaitį, kuris vadovavo Sąjūdžio sekretoriatui ir sėkmingai kurstė visus oponentus ir plačiąją visuomenę, visur ieškodamas „priešų“.

Vis dar jaučiame šį žmonių priešpriešą. Iki šiol mes šią netvarką valome.

Norite pasakyti, kad „Sąjūdis“ iškovojo Lietuvai laisvę? Kam tiksliai? Bedarbiai, kurie dabar gali elgetauti? Pensininkas, laisvas nuspręsti, ką pirkti už mažytę pensiją – vaistus ar duoną? Jaunas vyras, galintis laisvai emigruoti? O gal sąžiningas politikas, kuris už aktyvią pilietinę poziciją gali būti tiesiog įkalintas, apkaltintas „antivalstybine veikla“?

Nepamirškime kai kurių svarbių faktų. Visą valdžią įgiję po 1991 m. rugpjūčio mėn. perversmo Maskvoje, „Sąjūdžio“ nariai tuoj pat uždarė į kalėjimą tuos LKP vadovybės narius, kurie neturėjo laiko slapstytis užsienyje. Aktyviausi visuomeninės organizacijos „Vienybė“ nariai, nors ir jie, ir minėti komunistai veikė pagal tuomet galiojusius TSRS įstatymus, juos gynė.

Lietuva yra konkrečiai jos žmonės, o ne graži abstrakcija. Ir jei jie bėga iš Lietuvos, ar elgeta Lietuvoje, ar yra represuojami, tai Lietuva tikrai nėra laisva. Vadinasi, „Sąjūdis“ nepasiekė paskelbtos laisvės. Tai pamoka ateičiai. Nepasitikėkime žodžiais – tik veiksmais.

Autoriaus nuomonė gali nesutapti su redakcinės kolegijos pozicija.

Šaltinis: https://baltnews.lt/vilnius_news/20180604/1018118555.html