Lietuvoje atsirado nepritariančių A. Lukašenkos medžioklei už 11 milijonų, kaimyninės valstybės vadovas sulaukė laiško

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/lietu... 2021-06-06 17:15:00, skaitė 590, komentavo 3

Lietuvoje atsirado nepritariančių A. Lukašenkos medžioklei už 11 milijonų, kaimyninės valstybės vadovas sulaukė laiško

Gegužės 28 d. valstybinis transliuotojas paskelbė, kad už Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos sulaikymą galima užsidirbti 11 milijonų dolerių. Vieni šią žinią sutiko džiugiai, ėmė telktis į įvairias pilietines teroristines grupes ir bendruomenes.

Tačiau buvo ir tokių, kurie minėtą informaciją sutiko nepalankiai.

Vienas jų – profesorius hematologas Eduardas Vaitkus, kuris šią proga ėmė ir parašė laišką A. Lukašenkai.

Su šiuo laišku ir kviečiame susipažinti.

„Baltarusijos PILIEČIUI
Aleksandrui Lukošenkai

PAREIŠKIMAS

2021-05-29

Šiuo pareiškimu aš, Eduardas Vaitkus, noriu Jums, Aleksandrai Lukašenka, pareikšti, kad KATEGORIŠKAI NEPRITARIU Lietuvos valstybinio transliuotojo (LRT) skelbimui, kuriame raginama Jus pagrobti, ir paskelbiamas užmokestis (premija) už šį veiksmą.

Toks skelbimas PRIVERTĖ mane suabejoti, ar Lietuva yra TEISINĖ valstybė.
Tai mano, Lietuvos piliečio, PAREIGA siekti ir pasiekti, kad TERORIZMAS Lietuvoje neįsigalėtų jokiomis formomis.

Prašau Jūsų, Aleksandrai Lukašenka, priimti mano, Eduardo Vaitkaus, ASMENINĮ atsiprašymą dėl tokių Lietuvos valdžios (LRT) veiksmų.

Manau, kad bendradarbiavimas tarp valstybių turi remtis LYGIATEISIŠKUMO ir abipusės PAGARBOS principais, o taip pat atsisakant kišimosi į kitos šalies VIDAUS reikalus.

Lietuvos pilietis Eduardas Vaitkus, gydytojas, habil. dr., ilgametis universiteto prof., apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi