Dovilę Šakalienę gina į valdžią pralindę marginalai

Autorius: BūkimeVieningi.lt Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/d-sa... 2021-03-11 22:14:00, skaitė 1367, komentavo 5

Dovilę Šakalienę gina į valdžią pralindę marginalai

Aktyvi Lietuvos pilietė Audronė Daubarienė kreipėsi į Seimo antikorupcinę komisiją (o ši raštą persiuntė Etikos ir procedūrų komisijai) dėl Seimo narės Dovilės Šakalienės veiklos.

Audronė Daubarienė: Ponia Šakalienė VRK puslapyje, kandidatės į Seimo narius autobiografijoje, ,,visuomeninės veiklos“ skiltyje nurodo įvairiapusę veiklą Vaiko apsaugos srityje, ji yra naujo pavyzdžio Vaiko apsaugos įstatymo priėmimo iniciatorė ir organizatorė, deklaruojanti  Vaiko saugumo prioritetus. Seimo narei aktyviai demonstruojant tokią laikyseną  Vaiko teisių srityje, atkreipė dėmesį kita jos nuostata, kai ji pasirašė po teikiamu baudžiamojo kodekso straipsnio pakeitimo įstatymu, ,,liberalizuojančiu“ narkotikų vartojimą Lietuvoje.

Mano klausimas komisijai:

 1. Ar tokioje veikloje nėra galimybės korupcinių schemų kūrimui ir plėtrai, nes Seimo narė palaiko dvi iš esmės, prieštaraujančias viena kitai pozicijas, kurias įgyvendinant kils neišvengiamas interesų susidūrimas Vaiko teisių apsaugos srityje?
 2. Ar, esant tokioms aplinkybėms, pati Seimo narė neatsiduria vaidmenyje žmogaus, kuris dirbtinai didina įtampą ir taip sukelia ilgalaikę konfliktinę situaciją Vaiko teisių apsaugos srityje, kuriai esant galima įvairiai manipuliuoti Vaiko teisių ir Vaiko saugumo sąvokomis?
 3. Ar tinka Seimo nario statusui tokia laikysena, kai tas pats žmogus proteguoja ir remia iš esmės antagonistinius, niekaip nesuderinamus interesus, kurie, Seimo narės pastangomis įgavę teisinį statusą, ateityje neabejotinai sukels daugybę įtampų ir konfliktų visuomenėje ir, pirmiausiai, šeimose, auginančiose vaikus?
 4. Prašau Antikorupcinės komisijos pateikti savo išvadą šiuo klausimu ir tokios dvilypės veiklos įvertinimą.

Papildomi paaiškinimai:

 1. Seimo narė aktyviai veikė už visai naujo modelio vaiko teisių įstatymo priėmimą, kuriame visi Lietuvos piliečiai, turintys vaikų, a priori, yra laikomi potencialiais nusikaltėliais (primenu, kad vaiko paėmimui iš šeimos yra numatytos priežastys: nesaugi aplinka, abiejų ar vieno tėvų liga, suėmimas, <<…>> ar kitos svarbios priežastys. Kaip narkotikų legalizavimas susijęs su ,,saugios aplinkos kūrimu“?
 2. Naujasis Vaiko apsaugos įstatymas yra tiesiogiai susijęs su didele struktūrine tos sistemos pertvarka ir didelių pajėgų bei lėšų metimu į šią sritį, o tokias dideles išlaidas visada reikia pagrįsti. Modeliuojant kuriamą situaciją, galima daryti prielaidą, kad žmonėms ,,pamėtėjus“ laisvai prieinamų narkotikų, naujo pavyzdžio Vaiko teisių tarnybos dalyvavimas šeimų gyvenimuose labai suaktyvės ir, vadinamųjų ,,atvejų“ skaičius gali padidėti ne vienetais, o kartais! Ir tada galima vėl pradėti griežtinti įstatymus, demonstruojant ,,didelį susirūpinimą“ Vaiko saugumu – ir taip be galo.
 3. Papildant prieš tai buvusį punktą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Naujojo Vaiko teisių įstatymo priėmimui Seime, pretekstas buvo vadinamoji ,,Matuko byla“, kurioje sūnų nukankinę tėvai buvo apsisvaiginę narkotikais ir Seimo narė Dovilė Šakalienė tą puikiai žinojo.
 4. 2020 metais seimo narė Dovilė Šakalienė, oficialiai nepakeitusi savo pagrindinės ,,visuomeninių interesų“ srities, padeda parašą po teikiamu dokumentu, kuriuo siūloma įteisinti narkotikus ir balsuoja ,,už“. Tokia jos pozicija yra visai nepateisinama: Seimo narė arba privalėjo viešai pareikšti, kad traukiasi iš Vaiko teisių srities ir nuo šiol jos visuomeninė veikla bus susijusi su narkotikų legalizavimu ir priklausomybę turinčių asmenų gynimu ir globa. Arba privalėjo ne tik pati pasisakyti prieš narkotikų legalizavimą, bet ir raginti kitus Seimo narius atmesti tokią įstatymo pataisą, nes tai sukurs papildomas grėsmes Vaiko saugumui tiek namuose, tiek socialinėje aplinkoje.
 5. Labai panašu, kad tokia ,,visuomeninė veikla“ šiuose priešinguose Seimo narės veiklos baruose, ateityje gali sudaryti sąlygas jai pačiai ar jos bendražygiams, vėl kilti į kovą už Vaiko teisių įstatymo ,,griežtinimą“, kai galimai padaugės tokių ,,Matuko bylų“ dėl legaliais tapusių narkotikų vartojimo.
 6. Kadangi Seimo narė į paklausimus nereaguoja, aš pati, šiuo atveju, turiu tik du, tokiai dvilypei veiklai tinkamus paaiškinimus:
  • Gali būti, kad Seimo narė visai negeba susieti dviejų tarpusavyje koreliuojančių dalykų, įvertinti jų reikšmingumo vienas kitam ir dėl tokio savo ribotumo nemato ir nesuvokia ateityje kilsiančių grėsmių, todėl visur ir pasakoja, kad ,, visada ir visur kovojau už saugią vaikystę“ (Priedas 1, cituojami šaltiniai Nr.2,) ir, tuo pat metu stengiasi, kad toje saugioje aplinkoje atsirastų kuo daugiau faktorių griaunančių bet kokį stabilumą ir saugumą.
  • Tokias prieštaringas pozicijas, Seimo narė palaiko, galimai turėdama kitokių tikslų abiejose jos interesų srityse: Vaiko apsaugos ir narkotikų legalizavimo
  • Gal Seimo narė turi ir kokį nors visai netikėtą paaiškinimą kaip jai globojant vaikus ir narkotikus padidės vaikų saugumas? J
 7. Kad būtų aiškiau, kokias nuostatas demonstruoja pati ponia Dovilė Šakalienė, pridedamame dokumente pateikiu keletą jos pasisakymų, kurių galima pateikti daugiau.

PRIEDAS 1

Cituojami šaltiniai:

 1. Kandidatės Dovilės Šakalienės autobiografija VRK puslapyje:

,,6. Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla Visuomeninė veikla yra mano gyvenimo pagrindas. 12 metų dirbau Žmogaus teisių stebėjimo institute. Esu viena steigėjų koalicijos Už vaiko teises, Nacionalinės žmogaus teisių koalicijos, koalicijos Psichikos sveikata 2030. Parengiau pilietinės visuomenės paramos programą Europos Ekonominės Erdvės finansiniam mechanizmui, pagal kurią paskyrėme paramą daugiau nei 100 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių, kovos su smurtu, neįgaliųjų teisių, skurdo mažinimo, moterų teisių, skaidrumo didinimo, romų integracijos, kovos su diskriminacija ir kitose žmogaus teisių, demokratijos bei socialinio teisingumo srityse.>>… << 9. Ką dar norėtumėte parašyti apie save Palikau mylimus darbus ir skyriau visas jėgas darbui Seime – beveik pusę užsibrėžtų darbų pavyko padaryti (nuo visų rūšių smurto prieš vaikus draudimo, draudimo paimti vaikus dėl skurdo, valstybės įpareigojimo teikti šeimai visą reikalingą pagalbą iki griežtesnės vaiko teisių sistemos kontrolės), šiandien pagalba teikiama 24/7, institucijos nebesiuntinėja raštų ištisus mėnesius, o susirenka į vieną kambarį atvejo vadybos metu, nebegalima paimti vaikų be teismo leidimo. Deja, daug namų darbų Vyriausybė laiku nepadarė. Tad tiek šiai reformai, tiek kitoms (antstolių veiklos reguliavimui, skurdo mažinimui, sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir medikų darbo sąlygų sutvarkymui, paslaugų ir pagalbos žmonėms su negalia ir jų šeimoms teikimui bei kt.) reikalingas konstruktyvus nuoseklus sąžiningas darbas Seime bei Vyriausybėje, jei suteiksite man savo pasitikėjimą“

https://www.vrk.lt/2020-sei/kandidatai?srcUrl=/rinkimai/1104/rnk1424/kandidatai/lrsKandidatasBiografija_rkndId-2418816.html

 1. Dovilė Šakalienė ,,Vaiko teisių apsaugos reforma be vaiko teisių apsaugos“

Citata:  ,,Ir pabaigai, jei kam vis dar neaiški mano pozicija, tai ji labai paprasta: visada ir visur kovojau už saugią vaikystę šeimoje – niekas neišrado geresnės vietos augti vaikui nei šeima. Vaikai turi augti saugiose ir mylinčiose šeimose, kurioms valstybė privalo suteikti visą reikalingą profesionalią ir savalaikę pagalbą, o pilnas paslaugų spektras turi būti prieinamas kiekvienai šeimai kiekviename Lietuvos regione; taip pat vaikas nėra daiktas ir jis yra niekieno nuosavybė – jis yra Žmogus, kuris gimdamas atsineša visas teises ir laisves, kurios turi būti ginamos nedarant jokių išlygų, nerūšiuojant smurto į proporcingą ir neproporcingą, žalos į reikšmingą ir nereikšmingą; už vaiko saugumą atsakinga pirmiausia šeima, o jei ji pažeidžia vaiko teises ir teisėtus interesus – atsakomybę turi prisiimti valstybė.“

https://www.lsdp.lt/dovile-sakaliene-vaiko-teisiu-apsaugos-reforma-be-vaiko-teisiu-apsaugos/

 1. ,,Apie tai „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ žurnalistas Mindaugas Vasiliauskas kalbėjosi su organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadove Rasa Dičpetriene, Seimo nare Dovile Šakaliene bei Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininke Rimante Šalaševičiūte. – Pradėkime nuo priešistorės, dėl ko kilo visi klausimai dėl vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimo. 2017 m. pradžioje Lietuvą sukrėtė Matuko tragedija, kuomet vaikas buvo sumuštas ir mirė. Tuomet žmonės degino žvakutes prie Seimo, reikalavo griežtinti įstatymus, atsakomybę, kai kurie kalbėjo, kad mus skandinaviškų įstatymų reikia.“

,,– Ponia Šakaliene, jūs buvote viena iš Matuko reformos iniciatorių. Sutinkate, kad nebuvo į viską atsižvelgta, rengiant įstatymą? – (D.Šakalienė) Sutinku su tuo, kad tikrai nebuvo tinkamai įgyvendinamas įstatymas. Pačiame įstatyme visos nuostatos, kurios atsirado, ir dabar galiojančiame įstatyme tikrai nekelia grėsmės šeimoms, jos sudaro geresnę galimybę apsaugoti vaikus.“

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/04/11/news/musyje-del-vaiko-teisiu-apsaugos-istatymo-d-sakalienes-ir-r-salaseviciutes-kibirkstys-9940449/

 1. ,,Anot Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narės D. Šakalienės, iš penkių galimų vaiko apsaugos alternatyvų, išliko tik trys. Parlamentarės teigimu, vaiko teisių apsaugos specialistams bus sunkiau nustatyti, ar vaikui sukeltas realus pavojus, dėl to atsiranda didesnė tikimybė, kad specialistai suklys ir paliks vaiką realiame pavojuje.

„Duok Dieve, kad vaikui nieko žalingo neatsitiks. O jeigu ne? Atsiduriame tokioje situacijoje, kai verčiame darbuotojus rinktis – apsaugoti save, ar apsaugoti vaiką“, – portalui LRT.lt sako parlamentarė.

Pasak D. Šakalienės, teisėkūra turi būti kokybiška, kaip sako ji, Konstitucinis Teismas ne kartą pasisakė, kad įstatymai turi būti tikslūs, aiškūs ir nekeliantys abejonių.

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1020166/sakaliene-istatymo-pataisos-sukelia-tikimybe-kad-vaikas-bus-paliktas-realiame-pavojuje

Gautas atsakymas

BV inf.