Masonų papuošalai Sausio 13 aukoms atminti?

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: https://lebionka.blogspot.com/... 2020-01-13 00:23:00, skaitė 312, komentavo 5

Masonų papuošalai Sausio 13 aukoms atminti?

šešiakampės Dovydo žvaigždės, žyminčios Lietuvos kariuomenės karinius laipsnius, dvylikos šešiakampių žvaigždžių ant ES vėliavos, simbolizuojančių ne ES valstybes, o 12 istorinių Izraelio žydų genčių ir pan.

LRT darbuotojai jau kelios dienos „išpuošti“ masonų simboliu neužmirštuole. Sakoma, kad taip jie pažymi Sausio 13 aukas? Ne su trispalve, Vyčiu, Gedimino stulpais, bet su simboliu, galinčiu tiktai paniekinti Sausio 13 aukų prisiminimą.

Masonų papuošalai Sausio 13 aukoms atminti?

Neužmirštuolės simbolis, kiekvienam protą nepraradusiam piliečiui, gali signalizuoti viena: LRT dirba slaptoms masonų organizacijoms, kurių tikslai prasilenkia su Lietuvos valstybės interesais.

Jei jau LRT, kiti vieši Lietuvos asmenys, taip nori pademonstruoti savo ištikimybę masonams, jie, manau, gali tai padaryti kur kas išradingiau. Kodėl politikams, išdavusiems lietuvių tautos interesus, nepasipuošti, pavyzdžiui, kaklaraiščiais su masonų simboliu neužmirštuole, varlytėmis, segėmis ir pan.?

Masonų papuošalai Sausio 13 aukoms atminti?

Jei jau pardavinėti Lietuvą, tai bent kūribingai, su užmoju!

Masonų papuošalai Sausio 13 aukoms atminti?

Pateikiu konkrečią JAV masonų organizaciją, kuri Lietuvos politikus, masonų kolaborantus, aprūpins šiais masoniškais simboliais už jiems priimtiną kainą: https://masonicrevival.com/forgetmenot/ 

Masonų papuošalai Sausio 13 aukoms atminti?