Žmonės! GELBĖKIME KALNŲ PARKĄ! Siųskime laiškus savivaldybei reikalaudami stabdyti projektą

Autorius: Anonimusas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-07-03 15:22:03, skaitė 449, komentavo 1

Žmonės! GELBĖKIME KALNŲ PARKĄ! Siųskime laiškus savivaldybei reikalaudami stabdyti projektą

Reprodukcija - A. Diureris, "Vaizdas į Arko slėnį"

Dėl Kalnų parko projekto - reikalinga kiekvieno jūsų reakcija. Projektų svarstymas numato tą formalią dalį kai gyventojai išsako ir išsiunčia pastabas raštu. Neišpildžius tos dalies projektui dega žalia šviesa važiuoti toliau.

Todėl: jeigu kiekvienas asmeniškai išsiųstų raštą su tekstu savo nuožiūra - pasimatytų, kad prieštarauja ne keli žmonės, o nemaža visuomenės dalis: dmm@lrkm.lt , savivaldybe@vilnius.lt, info@vilniauspilys.lt

Laiško tekstas:
---

Kultūros ministrui,
Vilniaus miesto savivaldybei,
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

DĖL KALNŲ PARKO PROJEKTO STABDYMO bei VISUOMENĖS NEPASITIKĖJIMO JĮ INICIJAVUSIA INSTITUCIJA.
Vilnius, 2019-07-02

Išreiškiu nepritarimą Kalnų parko sutvarkymo projektui ir reikalauju jį stabdyti. Atkreipiu dėmesį, kad suinteresuota visuomenė jau ne pirmą kartą reiškia nepritartimą šiam projektui ir jo sprendiniams.

Išreiškiu nepasitikėjimą projektą inicijavosius organizacijos, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos, gebėjimais tinkamai valdyti reikšmingų gamtinių-kultūrinių objektų sutvarkymui skirtus projektus.

Abejones kelia ir projekto rengėjo UAB Enero reputacija: viešojo svarstymo metu buvo keliami klausimai apie Rekvizitai.lt viešai pateikiamą informaciją dėl rengėjo įsiskolinimų. Abejones kelią ir pirkimų skaidrumas, kadangi projektui vadovauja būvusi Rezervato direkcijos darbuotoja, laikinai ėjusi direktorės pareigas.

Reikalauju, kad institucijos, sunaikinusios Gedimino kalną, kaip valstybės simbolį ir miesto puošmeną, pagaliau viešai prisiimtų atsakomybę už projekto klaidas, pasekmes ir rezultatus: Gedimino kalno darbai vyko juos derinant su Rezervato direkcija.

Reikalauju kad būtų inicijuotas viešas nekartotinų klaidų svarstymas užuot skubant rengti stambius projektus reikšmingų gamtinių-kultūrinių teritorijų tvarkymui. Kaip ir kiti vilniečiai, nenoriu Gedimino kalno tragedijos pasikartojimo. Ir pasigendu atsakingo institucijų požiūrio į aplinkos puoselėjimą.

Prašau Vilniaus miesto savivaldybės neišduoti leidimų projekto darbų vykdymui kol nebus pateiktas suinteresuotą visuomenę tenkinantis sutvarkymo projektas. Prašau Visuomeninės Želdynų komisijos, esant poreikiui, pateikti savo ekspertines išvadas dėl želdyno tvarkymo - ir sudaryti tam tinkamas sąlygas. Primename kad kokybiškas želdynų sutvarkymas nėra įmanomas nepasidomėjus teritorijoje esančia bioįvairove ir neįvertinus projekto poveikio gyvūnų ir augalų rūšims.

---
Ačiū jums!

Iš šito nedidelio veiksmo naudos bus daugiau nei iš mūsų komentarų facebooke. Jeigu kas nors iš ekspertų papildys šį tekstą - būsiu dėkinga.

Padarome kokį tūkstantį - nes tubūt jūs kaip ir aš pavargote kas dvi savaites matyti kaip stumiami želdynų sutvarkymo projektai kurių esmė "paauginkime sąmatos eilutes, priprojektuodami kietos dangos iš lempos, iškirsdami įvairius medžius, ignoruodami vietovės realią vertę dabar gyvenantiems miesto gyventojams".

Be to, nebenoriu daugiau matyti projektuose "medis auga ant mūsų suprojektuoto takelio - todėl jį kirsime". Vilniuje dar prieš dešimtmetį atnaujinant šaligatvius, buvo išsaugoti medžiai Vrublevskio ir Arsenalo gatvėse - o dabar nebesugeba respektuoti medžių parkuose?

ps. Jeigu vasarą teks eiti protestuoti dėl šito projekto, bus labai pikta.